แผงหน้าจอสัมผัส

  • ส่วนประกอบพิเศษสำหรับแฟน ๆ ที่รักของเรา

 

  • ส่วนประกอบหน้าจอสัมผัส PCAP
  • ส่วนประกอบหน้าจอสัมผัสเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบประกอบการประกอบจอภาพแบบสัมผัสของตนเองหรือคีออสก์ที่ผสานรวมส่วนใหญ่
  • มีแผงหน้าจอสัมผัสทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงคอนโทรลเลอร์และบอร์ด AD ของเรา
  • โซลูชันสำหรับลูกค้าที่ไม่สิ้นสุดและบริการโปรแกรมใหม่