ความรับผิดชอบต่อสังคม

ชีวิตคือสมาร์ท !

สิ่งแวดล้อม

จากห่วงโซ่อุปทาน การผลิต ไปจนถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ ฮอร์เซนท์เชื่อและดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเรานัดหยุดงานเพื่อลดการใช้พลังงานของหน้าจอสัมผัสเพื่อช่วยโลกของเรา

การดูแล

ฮอร์เซนท์ใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพ และพัฒนาการของสมาชิกของเราความแตกต่างทำให้เราเป็นบริษัทที่ดีขึ้น

ทำให้ชีวิตของคุณฉลาดขึ้น

Horsent เปลี่ยนและปรับปรุงชีวิตของเราด้วยหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ:

รวดเร็ว จริงใจ และชาญฉลาด