ความรับผิดชอบต่อสังคม

ชีวิตคือสมาร์ท !

สิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน การผลิต ไปจนถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ ฮอร์เซนท์เชื่อและดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเราหยุดทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานของจอภาพแบบสัมผัสเพื่อช่วยโลกของเรา

ห่วงใย

ฮอร์เซนท์ใส่ใจในสุขภาพ บุคลิกภาพ และพัฒนาการของสมาชิกของเราความแตกต่างทำให้เราเป็นบริษัทที่ดีขึ้น

ทำให้ชีวิตของคุณฉลาด

การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงชีวิตของเราด้วยหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ:

รวดเร็ว จริงใจ และชาญฉลาด