PCAP จอทัชสกรีน

  • เร็วและบาง
  • หน้าจอสัมผัสแบบติดผนัง

 

  • กระจกด้านหน้าแบนราบอย่างสมบูรณ์ ขอบจอเป็นศูนย์พร้อมโครงเหล็กเคลือบผง
  • โฆษณาแบบโต้ตอบ หน้าจอสัมผัสแบบปิดเฟรม การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ความคิดเห็นของลูกค้า เป็นไปได้ทั้งหมด!
  • จอภาพที่มีหน้าจอสัมผัสคืออนาคตของจอภาพทั้งหมด